TV& VIDEO

rào chắn

TP.HCM: Số lô cốt tăng gấp đôi ở 32 tuyến đường

TP.HCM: Số lô cốt tăng gấp đôi ở 32 tuyến đường

VTV.vn - Sở GTVT TP.HCM cho biết, đến nay, Thành phố có 60 vị trí rào chắn trên 32 tuyến đường, tăng gấp đôi so với đầu năm 2016.