TV& VIDEO

rau quả tươi

Năm 2015, Hà Nội liên kết với 21 địa phương cung cấp thực phẩm sạch

Năm 2015, Hà Nội liên kết với 21 địa phương cung cấp thực phẩm sạch

VTV.vn - Trong năm 2015, Hà Nội đã xúc tiến thương mại với 21 tỉnh, thành trong cả nước để cung cấp thực phẩm sạch cho nhân dân thủ đô.