TV& VIDEO

rau sạch

Đẩy mạnh phát triển mô hình HTX rau an toàn tại Vĩnh Phúc

Đẩy mạnh phát triển mô hình HTX rau an toàn tại Vĩnh Phúc

VTV.vn - Mô hình HTX rau an toàn đang được đẩy mạnh phát triển tại Vĩnh Phúc- địa phương có nhiều thế mạnh sản xuất rau.