rau sạch

Bắc Giang phát triển mô hình HTX rau an toàn tiêu chuẩn VietGap

Bắc Giang phát triển mô hình HTX rau an toàn tiêu chuẩn VietGap

VTV.vn - Phát triển rau an toàn tiêu chuẩn VietGap đang là hướng đi của nhiều hợp tác xã tại thành phố Bắc Giang.