TV& VIDEO

Red Bull

Hàn Quốc chiến thắng giải Breakdace Red bull

Hàn Quốc chiến thắng giải Breakdace Red bull

 Vũ công Hàn Quốc Kim Hong-Yeol, đã giành chiến thắng trước nhà vô địch năm ngoái Mounir tới từ Pháp, để giành ngai vương cuộc thi breakdance Red Bull.