TV& VIDEO

rèn luyện thể chất

TP.HCM đổi mới bài tập thể chất trong trường học

TP.HCM đổi mới bài tập thể chất trong trường học

VTV.vn - Năm học này, TP.HCM sẽ thay đổi các bài tập thể chất trong trường học qua các bộ môn: bóng đá, bóng rổ, cầu lông, võ, bơi lội hay thể dục aerobic.