TV& VIDEO

roaming

MobiFone triển khai nhiều dịch vụ tiện ích mới

MobiFone triển khai nhiều dịch vụ tiện ích mới

Call Busy và mở rộng dịch vụ chuyển vùng quốc tế là những dịch vụ tiện ích mới mà MobiFone tung ra vào cuối tháng 2. Với những gói dịch vụ này, MobiFone mong muốn sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.