TV& VIDEO

rơm rạ

Phát động chiến dịch "Cánh đồng không đốt rơm rạ"

Phát động chiến dịch "Cánh đồng không đốt rơm rạ"

VTV.vn - Sáng 2/6, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Nông dân phát động chiến dịch "Cánh đồng không đốt rơm rạ".