TV& VIDEO

Rừng nhiệt đới

Đến thăm “thành phố nổi kiểu Venice” phiên bản'nghèo khổ và bẩn thỉu

Đến thăm “thành phố nổi kiểu Venice” phiên bản'nghèo khổ và bẩn thỉu

VTV.vn - Bước vào khu chợ nổi ở thành phố Iquios, Peru, du khách sẽ ngửi thấy ngay một thứ mùi đặc trưng xộc thẳng lên cánh mũi: đó là mùi của cống rãnh.