TV& VIDEO

Rừng nhiệt đới

Ngọn núi thiêng 120.000 năm tuổi được trao quyền như con người

Ngọn núi thiêng 120.000 năm tuổi được trao quyền như con người

VTV.vn - Chính quyền New Zealand chính thức công nhận ngọn núi thiêng Taranaki có quyền như một công dân.