rừng tự nhiên

Đề nghị rà soát quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Đề nghị rà soát quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

VTV.vn - Một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát quy định trong dự thảo để tránh mâu thuẫn giữa luật này với Luật Đất đai.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive