TV& VIDEO

rừng tự nhiên

Đắk Lắk: Yêu cầu các chủ rừng rà soát lại toàn bộ diện tích rừng tự nhiên bị phá, bị lấn chiếm trái phép

Đắk Lắk: Yêu cầu các chủ rừng rà soát lại toàn bộ diện tích rừng tự nhiên bị phá, bị lấn chiếm trái phép

VTV.vn - UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ rừng kiểm tra lại toàn bộ diện tích rừng tự nhiên bị phá, bị lấn chiếm trái phép (theo diện tích kiểm kê rừng từ năm 2014 trở lại đây).