TV& VIDEO

rượu ngâm

Hết ngay cảm lạnh nhờ gừng tươi

Hết ngay cảm lạnh nhờ gừng tươi

Ngoài sử dụng trong chế biến thức ăn, gừng tươi còn có tác dụng chữa một số bệnh thông thường, đặc biệt là cảm lạnh.