TV& VIDEO

rượu

Rượu thủ công: Người nấu vô tư sản xuất, người dùng vô tư uống, địa phương quản lý... bó tay

Rượu thủ công: Người nấu vô tư sản xuất, người dùng vô tư uống, địa phương quản lý... bó tay

VTV.vn - Hiện nay, nhiều địa phương đang không biết phải quản lý loại rượu nấu thủ công tại các hộ dân bằng cách nào.