rút ngắn

Hợp long cầu dài nhất Hà Nội bắc qua sông Hồng

Hợp long cầu dài nhất Hà Nội bắc qua sông Hồng

Hôm nay (15/4), cầu Nhật Tân - cây cầu dài nhất Hà Nội bắc qua sông Hồng, sẽ chính thức được hợp long.