TV& VIDEO

rút tiền mặt

Rút tiền mặt từ POS: Không quá 5 triệu đồng/ngày

Rút tiền mặt từ POS: Không quá 5 triệu đồng/ngày

VTV.vn - Nhà làm luật lý giải, con số 5 triệu/ngày là để hạn chế việc sử dụng tiền mặt cũng như giảm thiểu rủi ro cho cả chủ thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ.