TV& VIDEO

S Girls

Đề cử Giải Mai Vàng 2017: Sôi động nhóm hát

Đề cử Giải Mai Vàng 2017: Sôi động nhóm hát

VTV.vn - Nhiều nhóm hát mới đầy tiềm năng xuất hiện, tạo nên sự đa sắc cho một thị trường âm nhạc chuyên nghiệp trong năm 2017.