TV& VIDEO

S - Việt Nam

Hòa mình vào sắc xanh Bạc Liêu

Hòa mình vào sắc xanh Bạc Liêu

VTV.vn - Hành trình lần này của S Việt Nam sẽ mang đến cho khán giả một hình ảnh Bạc Liêu rất xanh.