TV& VIDEO

S - Việt Nam

Triển lãm "S Việt Nam – Một Việt Nam diệu kì"

Triển lãm "S Việt Nam – Một Việt Nam diệu kì"

VTV.vn - 70 bức ảnh trong triển lãm là 70 khoảnh khắc diệu kỳ mà các tác giả đã ghi lại trên những chuyến dọc ngang cùng chương trình S Việt Nam.