TV& VIDEO

Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Thủy sản chết hàng loạt do nuôi ngoài quy hoạch

Quảng Ngãi: Thủy sản chết hàng loạt do nuôi ngoài quy hoạch

VTV.vn - Tình trạng thủy sản nuôi bị chết tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra từ cuối năm 2016 và kéo dài đến nay với mức độ ngày càng nghiêm trọng.