TV& VIDEO

sa mạc

Người dân tại khu Nội Mông, Trung Quốc nỗ lực phủ xanh sa mạc

Người dân tại khu Nội Mông, Trung Quốc nỗ lực phủ xanh sa mạc

VTV.vn - Hơn 30 năm trước, vùng khô cằn ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc đã được 1.000 hộ dân chung tay làm xanh trở lại.