TV& VIDEO

sa mạc

Sự hồi sinh mạnh mẽ của hoa dại trên sa mạc chết tại Chile

Sự hồi sinh mạnh mẽ của hoa dại trên sa mạc chết tại Chile

VTV.vn - Từ một hoang mạc chết, sa mạc Atacama tại Chile đang chứng kiến một sự hồi sinh mạnh mẽ của các loài hoa dại.