TV& VIDEO

sa mạc

Tầm nhìn nông nghiệp bền vững trên sa mạc

Tầm nhìn nông nghiệp bền vững trên sa mạc

VTV.vn - Tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), những dự án nông nghiệp không ngừng mọc lên như một cách để đẩy lùi đi sự cằn cỗi của sa mạc.