TV& VIDEO

sắc phong

Triển lãm: "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử"

Triển lãm: "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử"

 Sáng 26/10, Bộ TTTT phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử".