TV& VIDEO

sắc thuế

Ngành thuế thu ngân sách đạt gần 680.000 tỷ đồng

Ngành thuế thu ngân sách đạt gần 680.000 tỷ đồng

Năm 2013, ngành thuế thu ngân sách đạt gần 680.000 tỷ đồng, vượt 5% so với dự toán pháp lệnh. Có 47 trên tổng số 63 Cục Thuế đã hoàn thành dự toán pháp lệnh.