TV& VIDEO

sách giáo khoa mới

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn áp dụng sách giáo khoa mới

Chính phủ đề nghị lùi thời hạn áp dụng sách giáo khoa mới

VTV.vn - Chiều 2/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo đề xuất của Chính phủ.