TV& VIDEO

sách giáo khoa mới

Nâng cao năng lực tự chủ của các trường phổ thông

Nâng cao năng lực tự chủ của các trường phổ thông

VTV.vn - Nâng cao năng lực chủ động của các trường vốn được xác định là yếu tố quan trọng giúp thực hiện thành công chương trình, sách giáo khoa mới.