TV& VIDEO

sách hay

Khám phá "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực"

Khám phá "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực"

VTV.vn - Cuốn sách "Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ - Chốn thiêng nơi cõi thực" được thực hiện bởi một nhóm tác giả gồm nhiều nhà nghiên cứu, nhiều đồng đền, thanh đồng, cung văn.