Sách kỷ lục thế giới Guinness

Tìm thấy bức thư trong chai cổ nhất thế giới

Tìm thấy bức thư trong chai cổ nhất thế giới

VTV.vn - Bức thư gửi trong chai thả trên biển từ một trăm năm trước đang chờ được Sách Kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận là bức thư "chai" cổ nhất được tìm thấy cho đến nay.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive