Sách Trắng

Eurocham công bố Sách Trắng về tình hình kinh doanh

Eurocham công bố Sách Trắng về tình hình kinh doanh

VTV.vn - Tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocham đã chính thức công bố Sách Trắng 2018 về các vấn đề thương mại, đầu tư tại Việt Nam.