TV& VIDEO

sai phạm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, công bố sai phạm của một số cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, công bố sai phạm của một số cán bộ

VTV.vn - Tại kỳ họp 17 vừa diễn ra tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận kết quả kiểm tra một số sai phạm trong thời gian qua.