TV& VIDEO

salsa

Mexico tích cực chuẩn bị lễ hội Salsa quốc tế

Mexico tích cực chuẩn bị lễ hội Salsa quốc tế

Mexico đang tích cực công tác chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội Salsa quốc tế, sẽ diễn ra vào đầu tháng 3/2014.