TV& VIDEO

sân bay Tân Sơn Nhất

Câu hỏi mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc hay Nam chưa có lời đáp

Câu hỏi mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc hay Nam chưa có lời đáp

VTV.vn - Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được mở rộng về phía Nam hay Bắc? Câu hỏi hiện vẫn chưa có lời đáp trong tuần qua.