TV& VIDEO

sàn catwalk

Vietnam's Next Top Model 2017: Thể lệ tham dự Top Model Online

Vietnam's Next Top Model 2017: Thể lệ tham dự Top Model Online

VTV.vn - Cuộc thi Top Model Online trong khuôn khổ Vietnam's Next Top Model 2017 sẽ chỉ dành cho các bạn nữ là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.