TV& VIDEO

sàn giao dịch

Sàn giao dịch miễn phí cho các doanh nghiệp vận tải

Sàn giao dịch miễn phí cho các doanh nghiệp vận tải

VTV.vn - Lần đầu tiên, trên thị trường xuất hiện một sàn giao dịch miễn phí dành cho các doanh nghiệp vận tải.