TV& VIDEO

sân golf

Bộ Quốc phòng đã ngưng hoạt động xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất

Bộ Quốc phòng đã ngưng hoạt động xây dựng sân golf Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay đã ngưng toàn bộ hoạt động xây dựng sân goft Tân Sơn Nhất theo chỉ đạo trước đó của Thủ tướng.