TV& VIDEO

sản khoa

Làm mẹ tuổi teen - Vấn nạn ở Mozambique

Làm mẹ tuổi teen - Vấn nạn ở Mozambique

Có những cô bé chưa trưởng thành đã phải làm mẹ là tình trạng phổ biến tại Mozambique, đất nước có tỷ lệ tảo hôn cao nhất trên thế giới.