sản lượng điện

Loại bỏ than đá trong việc sản xuất điện

Loại bỏ than đá trong việc sản xuất điện

VTV.vn - Nhóm các nhà đầu tư đã kêu gọi chính phủ các nước G7 loại bỏ việc sử dụng than đá vào sản xuất điện.