TV& VIDEO

sản lượng thép

Giá cổ phiếu ngành thép thế giới giao dịch cao nhất trong vòng 6 năm

Giá cổ phiếu ngành thép thế giới giao dịch cao nhất trong vòng 6 năm

VTV.vn - Giá cổ phiếu ngành thép thế giới đang có một biến chuyển ngoạn mục khi giao dịch ở mức cao nhất trong vòng 6 năm qua.