TV& VIDEO

sản phẩm gỗ

Việt Nam xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ 4 thế giới

Việt Nam xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ 4 thế giới

VTV.vn - Việt Nam là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ 4 trên thế giới sau Trung Quốc, Đức, Italy với kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 4,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với năm 2014.