TV& VIDEO

sản phẩm phân bón

Giá phân bón trong nước tăng sau khi áp thuế tự vệ, nhà nhà gặp khó

Giá phân bón trong nước tăng sau khi áp thuế tự vệ, nhà nhà gặp khó

VTV.vn - Sau khi nguyên liệu DAP, MAP để sản xuất phân bón bị áp thuế tự vệ, nhà sản xuất buộc phải tăng giá thành phẩm, người nông dân cũng khó khăn vì chi phí đầu vào bị đội lên.