TV& VIDEO

sản phẩm thông minh

Sử dụng công nghệ bảo vệ an toàn cho trẻ em

Sử dụng công nghệ bảo vệ an toàn cho trẻ em

VTV.vn - Nhiều nước trên thế giới đã và đang có nhiều giải pháp để có thể ngăn chặn và phòng chống vấn nạn xâm hại trẻ em, đặc biệt là việc áp dụng sức mạnh của công nghệ.