TV& VIDEO

sản phẩm thủ công

Trải nghiệm công nghệ độc đáo kết hợp với nghệ thuật tại Hà Nội

Trải nghiệm công nghệ độc đáo kết hợp với nghệ thuật tại Hà Nội

VTV.vn - Triển lãm "Hân hoan" là dịp đặc biệt để khán giả tham gia trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường và sự kết hợp giữa tác phẩm nghệ thuật và công nghệ số.