TV& VIDEO

sản phụ khoa

Bệnh viện ở Quảng Ngãi nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật sản phụ khoa

Bệnh viện ở Quảng Ngãi nhận chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật sản phụ khoa

VTV.vn - Một chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo do các bác sỹ của Bệnh viện Đại học Chung Ang, Hàn Quốc thực hiện đang diễn ra tại tỉnh Quảng Ngãi.