TV& VIDEO

sản xuất cà phê

Colombia đặt mục tiêu tăng sản lượng cà phê năm 2017

Colombia đặt mục tiêu tăng sản lượng cà phê năm 2017

VTV.vn - Colombia - quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ ba thế giới - đang đề ra mục tiêu sản xuất cà phê trong năm nay đạt mức cao nhất trong vòng 24 năm.