TV& VIDEO

sản xuất công nghiệp

Khánh Hòa: Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Khánh Hòa: Hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả cơn bão số 12

VTV.vn - Trong 3 tháng đầu năm nay, tỉnh Khánh Hòa tập trung huy động tổng thể các nguồn lực hiện có để thực hiện đồng bộ khắc phục hậu quả do bão số 12 hồi đầu tháng 11 năm ngoái.