TV& VIDEO

sản xuất điện thoại

Thách thức nào chờ đợi ngành sản xuất điện thoại thông minh thế giới?

Thách thức nào chờ đợi ngành sản xuất điện thoại thông minh thế giới?

VTV.vn - Sự bão hòa của thị trường đang đặt ra cho các nhà sản xuất không ít thách thức trong việc đưa ra những đổi mới nhằm khuyến khích khách hàng nâng cấp các thiết bị của mình.