TV& VIDEO

sản xuất đường

Sản xuất điện năng từ… bã mía

Sản xuất điện năng từ… bã mía

VTV.vn - Điện có thể được tạo ra từ rất nhiều thứ bỏ đi. Sản xuất điện từ bã mía là một ví dụ.