TV& VIDEO

sản xuất gạo

Thế nào là sản xuất gạo sạch?

Thế nào là sản xuất gạo sạch?

VTV.vn - Hãy cùng Nói không với thực phẩm bẩn tìm hiểu quy trình sản xuất gạo sạch một cách chuyên nghiệp, bài bản đang được áp dụng tại một doanh nghiệp Việt Nam.