TV& VIDEO

sản xuất kinh doanh

Cải cách thủ tục hành chính: Cần cụ thể, cụ thể hơn nữa

Cải cách thủ tục hành chính: Cần cụ thể, cụ thể hơn nữa

VTV.vn -Thủ tướng nhấn mạnh, việc cải cách thủ tục hành chính, đi đôi với cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh phải trên tinh thần: “Cụ thể, cụ thể hơn nữa…”.