TV& VIDEO

sản xuất mía đường

Đường tồn kho 720.000 tấn

Đường tồn kho 720.000 tấn

VTV.vn - Lượng đường tồn kho tại các nhà máy đường và các công ty thương mại trên cả nước đã ở mức cao nhất từ trước đến nay, không dưới 720.000 tấn.