TV& VIDEO

sản xuất phân bón

Tăng chế tài xử lý phân bón kém chất lượng

Tăng chế tài xử lý phân bón kém chất lượng

VTV.vn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến tăng mức xử phạt đối với các hành vi buôn bán, sản xuất phân bón không đúng quy định.