TV& VIDEO

sản xuất rau sạch

Hà Nội tăng cường giám sát rau an toàn

Hà Nội tăng cường giám sát rau an toàn

VTV.vn - Hà Nội sẽ tăng cường giám sát cơ sở sản xuất rau sạch nhằm đảm bảo cung cấp nguồn rau an toàn cho người dân.