TV& VIDEO

sản xuất thủ công

DIY Box - Cà phê đồ da handmade ở Hà Nội

DIY Box - Cà phê đồ da handmade ở Hà Nội

VTV.vn - DIY Box là quán cà phê đồ da handmade đầu tiên tại Hà Nội, chuyên thiết kế, sản xuất thủ công các sản phẩm bằng da.