sản xuất thực phẩm

Bảo quản hoa quả bằng chế phẩm sinh học

Bảo quản hoa quả bằng chế phẩm sinh học

VTV.vn - Sản phẩm được chế tạo theo dạng dung dịch dễ dàng cho người nông dân nhúng các quả tươi có vỏ để bảo quản. Đó là công nghệ mới gì?