TV& VIDEO

sản xuất thuốc

Tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

VTV.vn - Theo Tổng cục Thống kê, tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 1/2017 ở mức cao, xấp xỉ 74 %, tăng 13,3% so với cùng thời điểm năm 2016.