TV& VIDEO

sang chấn tâm lý

Áp lực thi cử ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần thí sinh

Áp lực thi cử ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần thí sinh

VTV.vn - Vào thời điểm trước và trong mùa thi, việc phải chịu nhiều áp lực do học hành, thi cử đã gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của học sinh.